نویسنده - admin

افتتاح سایت مسجد

بسم الله الرحمن الرحیم با مدد پروردگار و عنایت حضرت بقیة الله سایت مسجد خاتم الانبیاء افتتاخ شده و به زودی گستره فعالیت آن افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید