دروس خارج

استاد: آیت الله سید احمد خاتمی

شنبه تا چهارشنبه یک ساعت به اذان مغرب

استاد: آیت الله احمد عابدی

شنبه تا سه شنبه نیم ساعت بعد از نماز عشاء

استاد: حجت الاسلام والمسلمین محمود محققیان

یکشنبه ها و دوشنبه ها بعد از نماز عشاء